Etusivu

Annalan koulu

Koulumme visio tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä opetuksessa:

Tulevaisuuden työkalut pakkiin jo ala-asteella

TVT-osaamisen tavoitteet:

OsaamistavoiteToteutusResurssitSeuranta
ja vastuut

1.-2.lk:t

Käytännön taidot

Laitteistot ja ohjelmat

- osaa käynnistää ja sulkea tietokoneen
- tuntee tietokonelaitteiston osat nimeltä
- osaa avata ja sulkea käytettävät ohjelmat
- tuntee näppäimistön merkit ja toiminnot
- käyttää sujuvasti hiirtä

Tekstinkäsittely


- osaa tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla
- osaa tehdä välimerkit ja isot kirjaimet ja vaihtaa riviä
- osaa korjata tekstiä
- osaa tulostaa

Kuvankäsittely

- osaa piirtää kuvan piirto tai kuvankäsittelyohjelmalla

Tiedonhankinta- ja hallintataidot

- osaa avata opettajan antaman internetosoitteen

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

tutustuu ja opettelee Opit-ympäristössä toimimista
- tutustuu Opit-sähköpostin käyttöön

Tietoturva ja etiikka

on tutustunut tietokoneen ja atk-luokan käytön pelisääntöihin
- tietää ja osaa säilyttää opetusverkon sekä Opit-käyttäjätunnusta
- on tietoinen tunnusten käytön pelisäännöistä
- opettelee verkon käyttäytymissääntöjä

3.-4.lk:t

Tekstinkäsittely

-osaa liittää kuvia ja kuvioita tekstiin (clipart)

-osaa vaihtaa kirjasintyyppejä ja kokoa sekä kirjasimen väriä

-osaa siirtää tekstiä internet-sivustoilta kirjoitusohjelmaan

-osaa hyödyntää WordArt-toimintoa

-vahvistaa kirjoitustaitoja

Tiedonhankinta- ja hallintataidot

- osaa etsiä netistä tietoa

- käyttää sähköpostia osana viestintää (opit)

- osaa tallentaa tuotoksensa levykkeelle

- osaa tehdä kansion kovalevylle

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

- Chatin alkeet

5.-6.lk:t

Tiedonhankinta- ja hallintataidot

-käyttää sujuvasti internettiä tiedon hankkimiseen ja suhtautuu kriittisesti internetin tietolähteisiin

- osaa siirtää tekstiä ja kuvia tekstinkäsittelyohjelmaan

- osaa laatia kirjallisia tuotoksia ja tulostaa ne

Kuvankäsittely

-osaa digikuvaamisen perusteet sekä kuvan digitaalisen muokkaamisen alkeet (GIMP)

- osaa siirtää kuvia Powerpoint-ohjelmaan ja laatia yksinkertaisia esityksiä

Tilastointi

- osaa laatia yksinkertaisen taulukon (excell) ja liittää sen tekstinkäsittelyohjelmaan

Opettaja vastaa opetuksen kulusta ja huolehtii ATK-luokan toimivuudesta.

Käytetään hyödyksi opettajien erityisosaamista.

Opit-ympäristö tutuksi jo pienille.

ATK-luokka, jossa 19 PC:tä ja dataprojektori.

Verkko- ja mediapedagogin

palvelut.

opettajat ja rehtori
    

Koulun ja kirjaston yhteistyön TVT-tavoitteet:

Tavoitteet: ylläpitää kirjaston ja koulun yhteistyötä opastamalla oppilaita monipuoliseen kirjastopalveluiden hyödyntämiseen
Toteutus: erilaiset projektit lainattavan materiaalin hakemisesta omien tuotosten työstämiseen
Resurssit: kirjastoauto sekä Kaukajärven kirjasto (myös Metso isommilla oppilailla)
Seuranta ja vastuut: opettaja

Mediakasvatukseen liittyvät TVT-tavoitteet:

Tavoitteet: -opastaa oppilaita hyödyntämään internetin resursseja paremmin

-kasvattaa oppilaita kriittiseen tietotarjontaan

-kuvien käsittely, grafiikan suunnittelu 5.-6.-luokilla

-digikuvauksen alkeet

-tietoturvan perusteet ( salasanojen tärkeys, netin vaarat)

-kuvallisen viestinnän alkeet

Toteutus:Opit- ympäristö, äidinkielen projektit
Resurssit: ATK-luokka
Seuranta ja vastuut:opettajat/rehtori

Esi- ja alkuopetuksen TVT-tavoitteet:

Tavoitteet: tietokone tutuksi
Toteutus:erilaisten leikkien/pelien kautta
Resurssit:ATK-luokka
Seuranta ja vastuut:esi/alkuopetus

Koulun ja kodin yhteistyöhön liittyvät TVT-tavoitteet:

Tavoitteet: vahvistää sähköisen viestinnän osuutta työssä, Helmi-reissuvihko
Toteutus: Helmi-reissuvihko
Resurssit: hallnitokoneet ja luokissa olevat opettajan koneet
Seuranta ja vastuut:opettajat

Koulun sähköisen toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet:

Tavoitteet:vahvistää sähköisen viestinnän osuutta työssä, henkilökunnan osaamisen kehittäminen, monipuolinen työkalujen käyttö työssä
- Henkilöstöhallinto lomakkeineen toteutetaan sähköisesti s-postin ollessa keskeinen väline
Toteutus:henkilökunnalle koulutusta
Resurssit:mahdollisuus koulutukseen
Seuranta ja vastuut:rehtori/tvt-ryhmä

Koulun laite- ja toimintaympäristön kehittämisen tavoitteet:

Tavoitteet: saada kaikkiin luokkiin nykyaikainen esitystekniikka (datatykki/taulu tv)
Toteutus: Yhteistyö TIO:n tuen kanssa
Resurssit: Tion yhteiset varat, koulukohtaiset pienet hankinnat
Seuranta ja vastuut:rehtori/tvt-ryhmä

Henkilöstön osaamisen kehittämisen tavoitteet:

Tavoitteet:henkilökunnan osaamisen kehittäminen, monipuolinen työkalujen käyttö työssä (word, excell, blogit...)sähköpostin käyttö
Toteutus:kurssit ja osaamisen hyödyntäminen talon sisällä
Resurssit:mahdollisuus koulutukseen
Seuranta ja vastuut:tvt-ryhmä, rehtori

Kv-, seutu- ja alueyhteistyön sekä muut verkostoitumisen tavoitteet:

Tavoitteet:
Toteutus:
Resurssit:
Seuranta ja vastuut:

Koulumme hyvät TVT-käytänteet (pedagoginen, vertaistuki, tekninen tuki, atk-tilavaraukset, tunnushallinta ja tietoturva, sähköinen viestintä jne.)

kiinteät atk-tilavaraukset,

Viimeksi päivitetty 14.09.2010